July 23, 2014

Ayyappa Gayatri Sastha Gayatri Mantram - Ayyappa Mantra

Ayyappa Gayatri Sastha Gayatri Mantram - Ayyappa Mantra
Ayyapaa Gayatri Mantra - Sastha Gayatri

Om Bootha Nathaya Vidhmahe
Bava Nandhanaya Dheemahe
Tanno Sastha Prachodayaath

Sastha Gayatri Meaning in English Translation

We worship Lord Ayyappa, the son of Siva.
Salutations to Saastha (Ayyappa).
May that Ayyappa stimulate our creative faculties


No comments: